logo
Yancheng Kunyi Electric Industries Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Cartridge nóng, ống nóng, silicon nitride đánh lửa, Silicone cao su nóng, polyimide nóng
3YRSYancheng Kunyi Electric Industries Co., Ltd.